Omgaan met onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg. Normhandhaving, leren en herstel

Wat is een goede manier van omgaan met onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg?

Aanleiding

Zowel zorgontvangers als zorgverleners lopen in de praktijk tegen knelpunten van onbedoelde of ongewenste uitkomsten van zorg aan. 

Ethische discussie

3 morele logica’s van wat een juiste omgang met onbedoelde en ongewenste uitkomsten is lopen in het stelsel dat dit moet reguleren door elkaar heen en kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Respectievelijk morele logica’ gericht op normhandhaving, leren en herstel.

Belangrijkste aanbevelingen en kernboodschap

  • Stimuleer zelfreflectie bij normhandhaving
  • Investeer in aandacht voor herstel
  • Wees open, maar maak niet alles openbaar 

Kernboodschap:
3 morele logica’s gericht op het reguleren van goede omgang met onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg lopen in het stelsel door elkaar en kunnen op gespannen voet met elkaar staan. De ene is niet beter dan de andere, maar wel is van belang de juiste balans te vinden.

Auteurs

L.A. Hartman
A. Heilings
D. Van der Heijden