Evaluatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2012-2021)

Het CEG is over de periode 2012-2021 geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijke externe evaluatiecommissie onder leiding van prof. dr. Frans Brom (directeur/algemeen secretaris WRR).

Reactie VWS

Minister Kuipers (VWS) informeerde de Tweede Kamer over de evaluatie via een beleidsreactie. Lees het hier