Gezocht: nieuw commissielid met expertise op het gebied van verpleegkunde

Het CEG zoekt een verpleegkundige of onderzoeker in de verpleegkunde met affiniteit en kennis van medische ethiek en een breed netwerk in het zorgveld. Ook lectoren of hoogleraren in de verpleegkunde nodigen wij uit om op deze oproep te reageren. Het commissielid brengt ervaring vanuit de zorgpraktijk naar het CEG en is goed op de hoogte van ethische vragen, zowel op de werkvloer als vanuit breder perspectief op de zorg.

De CEG-commissie adviseert het CEG, onder andere over de opzet en inhoud van rapporten en andere producten. Deze multidisciplinaire commissie bestaat uit experts en deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg of medische ethiek. De leden worden voor twee jaar benoemd. Deze termijn kan drie keer worden verlengd.