Embryonale stamcellen zonder morele pijn?

Internationaal bestaat een toenemende belangstelling voor pogingen om het onderzoek met embryonale stamcellen uit de klem van die morele en juridische discussie en begrenzing te bevrijden. Men zoekt naar moreel onbelaste bronnen van embryonale stamcellen. De bespreking in dit signalement laat zien dat veel van de voorgestelde ‘embryosparende’ en ‘vrouwvriendelijke’ benaderingen weer nieuwe morele vragen oproepen.