Laaggeletterdheid te lijf

Zorgverleners moeten er beter op bedacht zijn dat patiënten het vaak niet alleen moeilijk vinden hun eigen gezondheidssituatie te begrijpen, maar dat een grote groep ook niet goed kan lezen en schrijven. Dit signalement is primair gebaseerd op een achtergrondstudie door onderzoekers (zie boven) van het AMC, getiteld Gezondheidsvaardigheden: stand van zaken.

Hoofdvraag

Welke consequenties hebben beperkte vaardigheden voor de gezondheid en de gezondheidszorg? (afgeleid)

Ethische discussie

Ten eerste is er een samenhang van lage gezondheidsvaardigheden met een slechtere gezondheid, waardoor laaggeletterden oververtegenwoordigd zullen zijn onder patiënten. Ten tweede ligt in de normatieve omschrijving van gezondheidsvaardigheden het ideaal besloten van de goed geïnformeerde burger die in staat is weloverwogen keuzes te maken, hoewel dit wellicht complexer ligt in de praktijk.

Doelgroep

Gericht aan de minister van VWS (verder niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Tijd voor communicatie met de patiënt is een basiselement van goed medisch handelen en moet ook beloond worden. Ook zouden opleiding en nascholing van professionals meer aandacht moeten besteden aan effectieve communicatie met laaggeletterde patiënten.

Auteurs

Fransen, M.P.; Stronks, K.; Essink-Bot, M.L.