Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid

De Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid biedt een breed overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en agendeert de belangrijkste ethische vraagstukken voor de nabije toekomst.

Hoofdvraag

Welke ontwikkelingen op het gebied van ethiek en gezondheid zullen in de nabije toekomst - de komende vijf jaar - in belang toenemen?

Ethische discussie

Hoofdstuk 3 van het signalement laat het belang zien van de gesignaleerde ontwikkelingen voor een aantal fundamentele ethische principes: autonomie van de patiënt (3.1), professionele verantwoordelijkheid van de zorgverlener (3.2) en solidariteit in de gezondheidszorg (3.3).

Doelgroep

Overheid, zorginstellingen, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, zorgopleidingen en (academische) onderzoeksinstellingen, maar ook het breder geïnteresseerde publiek

Aanbeveling

Uit de toekomstverkenning zijn vier themaclusters naar voren gekomen van ontwikkelingen die in de toekomst ethisch relevant zullen worden (hoofdstuk 2): nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de zorg voor ongeborenen en pasgeborenen (2.1), vraagstukken aan het einde van het leven (2.2), ontwikkelingen die te maken hebben met de veranderende rolopvattingen van patiënten, zorgverleners en beleid (2.3), en medische zorg die steeds vaker van over de grens wordt gehaald (2.4).

Auteurs

Cornips, L.M.; Struijs, A.J.