Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering: een overzicht van ethische argumenten

In dit signalement ordenen en wegen we de ethisch relevante argumenten in het debat over financiële differentiatie naar leefstijl in de basiszorgverzekering.

Aanleiding

De burger wordt steeds meer aangesproken op eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid. In het najaar van 2012 is het debat over solidariteit en de zorgpremie aangezwengeld n.a.v. het regeerakkoord. Toenemende schaarste in de gezondheidszorg maakt herbezinning op de verantwoordelijkheden binnen de zorg noodzakelijk.

Hoofdvraag

Hoe kunnen nu de ethisch relevante argumenten in het debat over leefstijldifferentiatie in de basiszorgverzekering worden gestructureerd en gewogen?

Ethische discussie

Is leefstijldifferentiatie uitvoerbaar, i.e. is het praktisch mogelijk volgens Europese wetgeving en is een ethisch acceptabele uitvoering mogelijk (1) Is preventie een overtuigende reden voor leefstijldifferentiatie? (2) Leidt leefstijldifferentiatie tot een rechtvaardiger verdeling van de kosten? (3) Bevordert leefstijldifferentiatie de solidariteit in de zorg? (4)

Doelgroep

Beleidsmakers, Tweede Kamerleden en burgers

Aanbeveling

Geen aanbevelingen: doel was het verhelderen van ethische argumenten.

Auteur

ten Have, M.