Gezondheidsapps en wearables - De ethiek van e-health deel 1

Met gezondheidsapps op hun smartphone en draagbare apparaatjes als hartslagmeters (wearables) kunnen mensen zelf hun gezondheid monitoren en verbeteren. De overheid juicht het gebruik van deze vorm van e-health toe omdat het zorgkosten zou kunnen besparen en de autonomie en het welzijn van patiënten zou kunnen versterken. Het gebruik van apps en wearables kan echter ook ongewenste neveneffecten hebben. Lang niet alle toepassingen zijn van voldoende kwaliteit. Onbetrouwbare metingen kunnen ertoe leiden dat mensen ten onrechte gerustgesteld worden, met mogelijke gezondheidsschade tot gevolg. En als apps en wearables gezonde mensen ten onrechte ongerust maken, kan dat juist leiden tot een toename van het zorggebruik. Daarnaast bestaat het risico dat er gezondheidsverschillen ontstaan. Niet iedereen beschikt namelijk over de vaardigheden om met behulp van digitale toepassingen de eigen gezondheid te verbeteren.  

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit voor kritische reflectie op zinnig gebruik van apps en wearables. Een kwaliteitskeurmerk kan artsen, burgers en patiënten helpen om de zinnige apps en wearables makkelijk te vinden.

In twee andere signalementen gaat het CEG in op de ethiek van twee andere vormen van e-health: robotisering in de langdurige zorg en het gebruik van sensoren om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Contactpersoon

Mevr. M. (Myrthe) Lenselink MA

Gezondheidsapps en wearables
Beeld: ©Hollandse Hoogte