Verslag jubileumsymposium CEG 10 jaar

Op donderdagmiddag 10 oktober 2013 vierde het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) onder grote belangstelling zijn 10-jarig jubileum met een symposium. Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad (GR) en dagvoorzitter, opende met een woord van welkom. Minister Edith Schippers gaf het startschot voor het symposium, met een toespraak waarin zij haar waardering uitsprak voor het werk van het CEG.