Verslag invitational seminar 'Addressing lifestyle variations in health'

In vervolg op het signalement Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering organiseerde het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en de European Observatory On Health Systems and Policies (EOHSP) een internationaal seminar over financiële prikkels ter bevordering van gezond gedrag.