Afscheid van de vrijblijvendheid

Dit signalement gaat in op de ethische aspecten van de registratiesystemen voor orgaandonatie.

"Afscheid van de vrijblijvendheid" is onderdeel van de thema's "Gezondheid en maatschappij", "Verdeling van middelen en schaarste." en "Autonomie en zelfbeschikking"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

prof. dr. G. van Hartogh