Bestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf: de bescherming van proefpersonen in blootstellingsonderzoek

Dit signalement gaat over de vraag hoe het staat met de wettelijke bescherming van proefpersonen. Mensen die als proefpersonen deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek, of aan ander wetenschappelijk onderzoek met een geneeskundig doel, vallen onder de bescherming van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen (WMO). Maar dat lijkt niet zonder meer te gelden voor proefpersonen in al het andere onderzoek dat in ons land wordt uitgevoerd.

"Bestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf: de bescherming van proefpersonen in blootstellingsonderzoek" is onderdeel van het thema "Gezondheid en maatschappij"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

R. A. A. Zwiers