Code rood. Verkenning van morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg

Wanneer code rood, het uitstellen van planbare zorg om ruimte te maken voor acute zorg, lang aanhoudt, kan de groeiende hoeveelheid uitgestelde planbare zorg niet meer worden ingehaald. Beleid dat alleen gericht is op het afwenden van direct levensgevaar, en dus absolute prioriteit geeft aan acute zorg, schiet dan tekort. 

"Code rood. Verkenning van morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg" is onderdeel van het thema "Verdeling van middelen en schaarste". 

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

L. Isbouts