Couveuse 2.0

De kunstamnion- en placentatechnologie (KAPT) biedt mogelijkheden de behandeling van extreme prematuren te verbeteren. Een belangrijke vraag is of er andere morele en juridische argumenten zijn voor prematuren in de KAPT dan in de couveuse. De KAPT vraagt om meer helderheid over de veiligheid en de effectivteit van de technologie voor het bij mensen toegepast kan worden. 

"Couveuse 2.0"  is onderdeel van de thema's "Beginnend leven" en "Biomedische technologie"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. E.J. Verweij
dr. R.E. van Hellemondt