Culturele eigenheid en zelfbeschikking van allochtone zorgvragers

In het huidige gezondheidsbeleid wordt niet altijd rekening gehouden met de etnisch-culturele eigenheid van allochtone patiënten. Vanuit het gelijkheidsbeginsel ontstaat de vraag of geen onderscheid of erkenning van verschillen het beste invulling geeft. 

"Culturele eigenheid en zelfbeschikking van allochtone zorgvragers" is onderdeel van de thema's "Autonomie en zelfbeschikking" en "Zorgverleners en beroepsethiek"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. A.J. Struijs