De ethiek van e-health deel 1: gezondheidsapps en wearables

Wat zijn de belangrijkste ethische vragen bij het preventief gebruik van gezondheidsapps en wearables?  Hoe kan de overheid de ontwikkeling ervan toejuichen en tegelijk kritisch toezien op de kwaliteit? Wat is de impact van de gezondheidsnormen die gezondheidsapps impliciet opleggen? Wat betekent het voor de rol van artsen als patiënten apps en wearables gaan gebruiken?

"De ethiek van e-health deel 1: gezondheidsapps en wearables" is onderdeel van de thema's "Data, AI en e-health", "Zorgverleners en beroepsethiek" en "Autonomie en zelfbeschikking"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

L. Cornips