De ethiek van e-health deel 2: robotisering in de langdurige zorg

Goede zorg is meer dan het uitvoeren van zorgtaken. Wat betekent de inzet van robots voor menselijk contact, autonomie, privacy en menselijke waardigheid van de cliënt. Praktijkervaringen moeten leidend zijn bij verdere ontwikkeling.  

"De ethiek van e-health deel 2: robotisering in de langdurige zorg" is onderdeel van de thema's "Data, AI en e-health", "Zorgverleners en beroepsethiek" en "Autonomie en zelfbeschikking"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. I. Geesink