De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur

Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen wel adviseren om met het oog op hun gezondheid tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? En wat te denken van de negatieve effecten van humane geneesmiddelen op het oppervlakte- en grondwater? Het zijn een paar voorbeelden van ethische kwesties die de aanleiding zijn geweest voor het opstellen van deze essaybundel.

"De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur" is onderdeel van het thema "Mens, dier, en planeet"

Belangrijkste punten uit deze bundel

Auteurs van deze bundel

dr. C. Beumer
Prof. dr. mr. A.A. Freriks
Prof. dr. M.J. van den Hoven
ir. M. de Jong-Timmerman
prof. dr. M. Korthals
prof. dr. P. Martens
prof. dr. F.L.B. Meijboom
prof. dr. F. Ohl
Prof. dr. L. Reijnders
Dr. F.R. Stafleu
prof. dr. M. Verweij
K. Waelbers
H.J. van der Windt