Dilemma’s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties

Het CEG hoopt met dit signalement bij te dragen aan het debat over de morele rechtvaardiging voor ingrijpen in de privésfeer van gezinnen, om zo schade aan kinderen te beperken of te voorkomen. Ook wordt een voorzet voor oplossingen gegeven.

"Dilemma’s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties" is onderdeel van de thema's "Zorgverleners en beroepsethiek", "Autonomie en zelfbeschikking
" en "Beleid in de gezondheidszorg"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. A.J. Struijs
dr. I. Doorten