Drang en informele dwang in de zorg

Het toepassen van informele dwang en drang in de zorg gebeurt veelal zonder duidelijke richtlijnen of ethische legitmering. Hierdoor botsen de waardes van respect van autonomie en weldoen. Onder welke voorwaarden is deze vorm van zorg gerechtvaardigd, en volgens welke ethische benadering? 

"Drang en informele dwang in de zorg" is onderdeel van de thema's "Beleid in de gezondheidszorg" en "Zorgverleners en beroepsethiek"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. M.H.N. Schermer