Economisering van zorg en beroepsethiek

In het debat over economisering wordt vaak gesteld dat de toenemende aandacht voor de economische kant van zorg artsen en andere zorgverleners voor morele dilemma’s plaatst bij de uitoefening van hun beroep. Dit signalement richt zich vooral op economisering in de betekenis van commercialisering van zorg en de veranderingen die dit in de organisatie van zorg teweeg brengt.

"Economisering van zorg en beroepsethiek" is onderdeel van de thema's "Beleid in de gezondheidszorg" en "Zorgverleners en beroepsethiek"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. A.J. Struijs