Eisend gedrag en agressie van zorgvragers

Eisend gedrag en agressie van zorgvragers brengt de zorgplicht van zorgverleners in het geding. Wanneer en onder welke omstandigheden is gedrag onaanvaardbaar, en wat is de invloed van de tekorten  in de zorg op de relatie tussen de zorgverlener en -vrager? 

"Eisend gedrag en agressie van zorgvragers" is onderdeel van de thema's "Zorgverleners en beroepsethiek" en "Beleid in de gezondheidszorg"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

drs. E.J. van der Jagt