Ethiek in tijden van Corona

Met de komst van het coronavirus werden we dit jaar met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Aan het eind van het jaar kijken we hierop terug. Welke waardenafwegingen hebben zorgverleners, bestuurders en patiënten gemaakt? Deze essaybundel ‘Ethiek in tijden van Corona’ bevat ethische reflecties op de coronacrisis.

"Ethiek in tijden van Corona" is onderdeel van de thema's "Schaarste en verdeling van middelen en "Zorgverleners en beroepsethiek"

Belangrijkste punten uit deze bundel

Deze essaybundel is uitsluitend geschreven door gastauteurs