Ethiek in zorgopleidingen en zorginstellingen

Dit signalement brengt in kaart in welke mate en op welke wijze instellingen meer of minder expliciet aandacht aan ethiek besteden. Tevens inventariseert dit signalement het ethiekonderwijs op verschillende niveaus van zorgopleidingen.

"Ethiek in zorgopleidingen en zorginstellingen" is onderdeel van de thema's "Beleid in de gezondheidszorg" en "Zorgverleners en beroepsethiek"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

drs. G. van Dijk