Ethische aspecten van kostenutiliteitsanalyse

In dit signalement wordt de rol besproken van de kostenutiliteitsanalyse (KUA) in de besluitvorming over de verdeling van schaarse middelen in de gezondheidszorg. De bespreking is van belang met het oog op de voorgenomen opzet van een nationale beoordelingsstructuur voor beslissingen over het verzekeringspakket.

"Ethische aspecten van kostenutiliteitsanalyse" is onderdeel van de thema's "Verdeling van middelen en schaarste" en "Beleid in de gezondheidszorg"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. W.J. Dondorp