Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een ethisch ideaal

Steeds meer medische techniek wordt thuis ingezet bij een scala aan ernstige en mindere ernstige ziekten. Deze ontwikkeling heeft onmiskenbare positieve kanten, maar ze roept ook ethische vragen op. De belangrijkste daarvan worden in dit signalement geïnventariseerd.

"Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een ethisch ideaal" is onderdeel van de thema's "Zorgverleners en beroepsethiek" en "Data, AI en e-health"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

prof. dr. D.L. Willems