Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een nieuwe zorgpraktijk

De verplaatsing van ziekenhuiszorg naar ‘thuis’ brengt nogal wat veranderingen met zich mee, in de thuissituatie, maar ook in de organisatie van de zorg, de financiering en de technologie zelf. Deze veranderingen kunnen tot nieuwe ethische vragen leiden. In dit signalement wordt ingegaan op die vragen.

"Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een nieuwe zorgpraktijk" is onderdeel van de thema's "Zorgverleners en beroepsethiek" en "Data, AI en e-health"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

J.R. van Kammen
M.H.N. Schermer