Geneesmiddelen voor kinderen

De kennis over kindergeneesmiddelen is laag. Er worden weinig testen gedaan voor effectiviteit van medicijnen bij kinderen. Aan de ene kant is er weinig bekend over de schade op lange termijn, maar ouders en de samenleving zijn toch terughoudend over deelname van kinderen aan onderzoek.  

"Geneesmiddelen voor kinderen" is onderdeel van het thema "Beleid in de gezondheidszorg"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

Y.A. van Duivenboden