Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders

Het signalement ‘Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders’ onderzoekt zowel de mogelijkheden voor bestuurders om integriteit in zorgorganisaties te bevorderen als de grenzen waar zij tegen aanlopen. Het signalement beoogt het debat over integriteit in zorgorganisaties een stap verder te brengen en handvatten te bieden voor het behouden en bevorderen daarvan. 

"Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders" is onderdeel van het thema "Zorgverleners en beroepsethiek"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. M. ten Have
drs. B.J.V. van de Gevel