Laaggeletterdheid te lijf

Zorgverleners moeten er beter op bedacht zijn dat patiënten het vaak niet alleen moeilijk vinden hun eigen gezondheidssituatie te begrijpen, maar dat een grote groep ook niet goed kan lezen en schrijven. Dit signalement is primair gebaseerd op een achtergrondstudie door onderzoekers van het AMC, getiteld Gezondheidsvaardigheden: stand van zaken.

"Laaggeletterdheid te lijf" is onderdeel van het thema "Gezondheid en maatschappij".

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. M.P. Fransen
prof. dr. K. Stronks
dr. M.L. Essink-Bot