Leefstijlbeïnvloeding: tussen betuttelen en verwaarlozen

Dit signalement brengt de argumenten in kaart die in het publieke debat over leefstijlbeïnvloeding en eventuele betutteling worden gebruikt, welke posities daarin kunnen worden onderscheiden en welke afwegingen moeten worden gemaakt om leefstijlbeïnvloeding te rechtvaardigen.


De achtergrondstudie is een casestudy naar argumenten voor en tegen overheidsbemoeienis bij de casus vettaks en de casus Rauwer.

"Leefstijlbeïnvloeding: tussen betuttelen en verwaarlozen" is onderdeel van de thema's "Beleid in de gezondheidszorg" en "Gezondheid en maatschappij"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. M. ten Have