Maatschappelijke meerstemmigheid onder druk

Hoe zorgen we dat iedereen wordt gehoord tijdens een gezondheidscrisis?

Boom en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid zijn verheugd het nieuwe boek ‘Maatschappelijke meerstemmigheid onder druk. Waarborgen van pluralisme tijdens een gezondheidscrisis’ aan te kunnen kondigen. In tijden van gezondheidscrises zoals de coronapandemie is het van cruciaal belang om ruimte te bieden aan verschillende geluiden in de samenleving. In deze essaybundel, die 04-07-2024 is verschenen, gaan gerenommeerde auteurs hier diepgaand op in.

Tijdens de coronapandemie kwam maatschappelijke meerstemmigheid onder druk te staan: niet iedereen durfde of kon zich uiten en niet iedereen voelde zich gehoord. Dat is problematisch vanuit democratisch perspectief. Maar het is ook nadelig voor maatschappelijke stabiliteit, de kwaliteit van crisisbeleid en het vertrouwen daarin. Om goed voorbereid te zijn op een gezondheidscrisis is het daarom essentieel om nu na te denken over hoe er geluisterd kan worden naar verschillende geluiden

Waarden afwegen, luisteren naar burgers en wetenschap

Uit de essaybundel komt naar voren dat we, om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis, drie lessen kunnen trekken:

  • Neem besluiten over ethische dilemma’s’ in alle transparantie en maak hierin een brede waardenafweging;
  • Luister meer en beter naar burgers, juist wanneer deze kritisch zijn;
  • Maak goed gebruik van de volle bandbreedte van de wetenschappelijke gemeenschap.

Botsende waarden en belangen

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en gerenommeerde auteurs als Marli Huijer, Hans Boutellier, Paul Depla en Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen reflecteren op vragen als: hoe gaan we om met botsende waarden en belangen? Wat vraagt het om écht te luisteren naar burgers? Wat is een gepaste en vruchtbare verhouding tussen wetenschap, beleid en politiek? De geboden handelingsperspectieven over de praktische toepassing van hun ideeën zijn relevant voor zowel bestuurders, politici en beleidsmakers, als voor wetenschappers en zorgprofessionals.

Maatschappelijke meerstemmigheid onder druk. Waarborgen van pluralisme tijdens een gezondheidscrisis. Hafez Ismaïli M’hamdi, Anne Rotteveel, Virgil Rerimassie en Beatrijs Haverkamp (red).

Den Haag: Boom Bestuurskunde (1e druk) 2024. ISBN: 978-90-4730-213-1.