Medische crowdfunding. Een ethische verkenning van online inzamelacties

Medische crowdfunding is voor iedereen toegankelijk, maar levert niet altijd hetzelfde op. Het kan hierdoor leiden tot ongelijke toegang tot zorg en het vergroten van gezondheidsverschillen. Het is van belang een maatschappelijke discussie te voeren over de wenselsijkheid van deze crowdfunding en de voorwaarden die hieraan gesteld moeten worden.

"Medische crowdfunding. Een ethische verkenning van online inzamelacties" is onderdeel van de thema's "Gezondheid en maatschappij", "Beleid in de gezondheidszorg" en "Verdeling van middelen en schaarste"
 

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. R.E. van Hellemondt
L.E. Welling MA
dr. B. Rump