Met de camera aan het ziekbed: morele overwegingen bij gezondheidszorg op televisie

In dit signalement worden de morele dilemma’s besproken van meewerken aan tv-programma’s over ziekte en gezondheid.

"Met de camera aan het ziekbed: morele overwegingen bij gezondheidszorg op televisie" is onderdeel van het thema "Gezondheid en maatschappij"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. A. Struijs
dr. G. Olthuis