Omgaan met onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg. Normhandhaving, leren en herstel

Hoe om te gaan met onbedoelde en ongewesnte uitkomsten in de zorg is een knelpunt voor zorgontvangers en -verleners. Drie morele logica's, over normhandhaving, leren en herstel, lopen door elkaar heen en staan op gespannen voet met elkaar. Het is van belang hier juiste balans tussen te vinden.  

"Omgaan met onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg. Normhandhaving, leren en herstel" is onderdeel van de thema's "Zorgverleners en beroepsethiek" en "Beleid in de gezondheidszorg".

Belangrijkste punten uit dit signalement

Extra vermelding: brief naar Tweede Kamer

Op verzoek van de Vaste Kamercommissie heeft minister Helder van Langdurige Zorg en Sport gereageerd in een brief naar de Tweede Kamer op dit signalement, d.d. 2 februari 2023. 

Auteurs van dit signalement

dr. L.A. Hartman
A. Heilings MA
D. van der Heijden MA