Els Borst Lezing: Onrechtvaardige gezondheidsverschillen in ethisch perspectief

18 september 2024, 15:30 - 18:30

Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag

De 20% minst welvarende Nederlanders leven ruim 9 jaar korter dan de 20% meest welvarende Dat verschil is zelfs bijna 25 jaar is als het gaat om levensverwachting in als goed ervaren gezondheid. Dit zijn onrustbarende verschillen. Bij de CEG-Els Borst Lezing in 2024 geven drie sprekers hun visie op hoe we dit hardnekkige probleem kunnen verkleinen.
 

Drie sprekers

Marcel Verweij, hoogleraar Wijsgerige Ethiek, betoogt dat we maatschappelijke gezondheidsverschillen moeten zien als structureel onrecht, en gaat in op wat dit betekent voor de aanpak van deze verschillen.

Gera Nagelhout, bijzonder hoogleraar ‘Gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaaleconomische positie’, laat zien laat zien dat het cruciaal is om de mensen voor wie gezond leven het lastigst is te betrekken in onderzoek naar gezondheidsverschillen.

Hafez Ismaïli M’hamdi, CEG-vicevoorzitter, reflecteert op de meerwaarde van ethiek bij het verkleinen van deze verschillen.

Laurentien van Oranje

Over de praktische kanten van  werken aan rechtvaardigheid gaan we in gesprek met Laurentien van Oranje (co-founder & director van de number 5 foundation). Met programma’s als ‘Taalschatten’ en ‘Kinderen uit armoede’, biedt deze stichting inspiratie voor hoe je je kunt inzetten voor o.a. een rechtvaardige en duurzame samenleving. Onder de vlag van de number 5 foundation is samen met benadeelde kinderen, jongeren en ouders en letselschade experts ‘(Gelijk)waardig Herstel’ tot stand gekomen: een herstelgerichte oplossing voor de kinderopvangtoeslagaffaire. De recente evaluatie van 'Gelijkwaardig herstel' roept fundamentele ethische vragen op over wat rechtvaardig is.

Lees meer over (Gelijk)waardig herstel hier

CEG-Ideeënwedstrijd

Bij de CEG-Els Borst Lezing wordt ook de winnaar bekend gemaakt van de CEG-ideeënwedstrijd. Aanmelden hiervoor kan nog tot 12 augustus. Lees meer over de ideeënwedstrijd en over de aanmelding op deze pagina

Middagsymposium ‘Ruimte maken voor maatschappelijke meerstemmigheid’

Voorafgaand aan de Els Borst Lezing vindt een symposium plaats over meerstemmigheid tijdens een gezondheidscrisis, waarin inzichten uit de net verschenen essaybundel "Maatschappelijke meerstemmigheid onder druk. Waarborgen van pluralisme tijdens een gezondheidscrisis" zullen worden uitgediept in verschillende workshops. Het programma hiervoor verschijnt binnenkort online