Over keuzevrijheid en kiesplicht: een verkenning van opvattingen over het keuze-ideaal in de zorg

Deze verkenning gaat over keuzevrijheid in de zorg en is vooral gebaseerd op interviews met deskundigen en patiënten. Voor deze vorm is gekozen omdat nog weinig onderzoek bekend is van effecten van meer keuzevrijheid in de zorg. Mede door de gekozen vorm van interviews biedt deze verkenning een gevarieerd beeld van opvattingen en ethische dilemma’s rond het thema keuzevrijheid.

"Over keuzevrijheid en kiesplicht. Een verkenning van opvattingen over het keuze-ideaal in de zorg" is onderdeel van de thema's "Gezondheid en maatschappij" en "Autonomie en zelfbeschikking"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. M. Slob