Overwegingen bij het beëindigen van het leven van pasgeborenen

Beslissingen tot levensbeëindiging komen tot stand binnen het spanningsveld tussen de plicht lijden te verlichten of te voorkomen en de plicht het leven te behouden. Over hoe met die spanning om te gaan, lopen de meningen uiteen. In dit signalement worden algemene aandachtspunten aangereikt voor de ontwikkeling van beoordelingscriteria.

"Overwegingen bij het beëindigen van het leven van pasgeborenen" is onderdeel van de thema's "Beginnend Leven" en "Levenseinde"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

mr. A. Bood