Samen zorgen in de wijk

Dit signalement expliciteert en analyseert ethische aspecten van samenwerking op wijkniveau. De inzichten, opgedaan door literatuuronderzoek, ethische reflectie en praktijkbezoek, zijn samengevat in overwegingen en actiepunten voor professionals, sociale wijkteams, lokale overheden en onderzoekers.

"Samen zorgen in de wijk" is onderdeel van de thema's "Gezondheid en maatschappij" en "Zorgverleners en beroepsethiek"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. J.J. Kole