Zorg voor het ongeboren kind. Ethische en juridische aspecten van foetale therapie

Dit signalement gaat in op de aard van de verantwoordelijkheid van artsen, andere hulpverleners in de prenatale zorg en zwangeren voor het welzijn van het ongeboren kind. Wat mag van hen worden verwacht?

"Zorg voor het ongeboren kind. Ethische en juridische aspecten van foetale therapie" is onderdeel van de thema's "Beginnend leven" en "Beleid in de gezondheidszorg"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

Beraadsgroep Gezondheidsethiek en -recht van de Gezondheidsraad