Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer

Leefstijlbeïnvloeding wordt steeds vaker door werkgevers gebruikt, vaak met het oog op duurzame inzetbaarheid. Deze pogingen tot beïnvloeding kunnen echter op gespannen voet staan met de vrijheid van werknemers.

Hoofdvraag

Aan de hand van welke thema's kunnen werkgevers en werknemers de ethische grenzen aan leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer bepalen?

Ethische discussie

Wat is de relatie tussen de duurzame inzetbaarheid en leefstijl van werknemers? Wat is het verwachte effect van het beleid van werkgevers op de gezondheid van werknemers? Hoe kunnen leefstijlbeïnvloeding en een inbreuk op de vrijheid worden gelegitimeerd? Wanneer kiezen werknemers in vrijheid voor leefstijlinterventies? Wanneer staat een inbreuk op de vrijheid in verhouding tot het doel? Hoe om te gaan met conflicterende perspectieven op leefstijl?

Doelgroep

Werkgevers, werknemers en beleidsmakers

Aanbeveling

Het CEG wil met zijn signalement de discussie over leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer stimuleren tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten hun leefstijlbeleid daarbij altijd publiekelijk kunnen en durven verdedigen. En werknemers moeten over dat beleid hun kritiek en onvrede kwijt kunnen via kanalen als de ondernemingsraad. De rol van beleidsmakers is om checks-and-balances in te richten ter voorkoming van machtsmisbruik en onwenselijke uitsluiting van werknemers door werkgevers.

Auteur

Zuure, J.