Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden: vervolg

Op 21 januari 2010 werd het lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) geïnstalleerd. Lector Bart Cusveller hield tijdens deze bijeenkomst zijn lectorale rede getiteld ‘Wat je van verpleegkundigen mag verwachten’. Hierin besteedt hij uitgebreid aandacht aan en borduurt hij voort op het CEG-signalement Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden.

Het CEG hoopt dat het signalement ook binnen beroepsorganisaties weerklank krijgt. Op dit moment wordt met een aantal organisaties gekeken naar de mogelijkheden om aan dit onderwerp een vervolg te geven.