Verslag CEG bijeenkomst over gezamenlijke besluitvorming

Op woensdagmiddag 28 mei 2014 bracht het CEG het signalement Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt. Reflecties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming uit. Rien Meijerink, voorzitter van de RVZ, overhandigde dit signalement aan Sanne van Soelen en Rutger Jan van der Gaag. Van Soelen is vicevoorzitter van de Borstkanker Vereniging Nederland, Van der Gaag is voorzitter van de KNMG. Juist hun verschillende rollen symboliseren de boodschap van het signalement: patiënt en arts die zij aan zij staan om gezamenlijk te beslissen over het behandelbeleid.

Rien Meijerink, voorzitter van de RVZ, overhandigt het signalement aan Sanne van Soelen, vicevoorzitter van de Borstkanker Vereniging Nederland

Een mooi streven, maar hoe ver de praktijk hiervan soms nog verwijderd is, bleek wel uit de verschillende bijdragen van sprekers en de discussie die na de aanbieding volgde met panelleden en andere aanwezigen. Dit alles vond plaats – heel toepasselijk op locatie – in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.