2e Els Borst Lezing: Bescheiden professies

Evidence based werken volgens richtlijnen en protocollen is een belangrijke standaard in de curatieve gezondheidszorg. Sommigen vinden dat dit ook zou moeten gelden in de ondersteunende zorg, het welzijnswerk en de jeugdzorg. Is evidence based werken ook de juiste aanpak buiten de cure? Wordt daarmee de ethische vraag wat goede zorg niet versmald tot wat bewezen effectieve zorg is? In de tweede Els Borst Lezing geeft Margo Trappenburg haar visie op die vraag.

Op 27 november 2014 vond de tweede Els Borst Lezing plaats. Margo Trappenburg is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijke werk aan de Universiteit voor Humanistiek en hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Jan Steyaert, hoogleraar Sociaal Werk en Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen en Giel Hutschemaekers, hoogleraar Klinische Psychologie Radboud Universiteit Nijmegen, reageerden op de 2e Els Borst Lezing. 

De lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en werd voor het eerst uitgesproken op 10-10-2013, bij gelegenheid van de viering van het tienjarig jubileum van het CEG. De lezing is vernoemd naar Els Borst, die als voormalig minister van VWS aan de wieg stond van het CEG. Els Borst-Eilers (1932 – 2014) heeft tijdens haar carrière veel aandacht besteed aan diverse ethische thema’s. We zullen haar blijven herinneren om wat zij heeft betekend voor de gezondheidszorg en de ethiek.