De maakbare mens

De mogelijkheden voor het perfectioneren van de gezonde mens zijn groot, mogelijk wel grenzeloos. Hoe staat dit concept, enhancement, in de maatschappij. Wat betekent het voor welzijn, autonomie en gelijkheid? De overheid heeft een taak om voor te lichten en te beschermen en te waken voor welzijn en gelijkheid. 

"De maakbare mens" is onderdeel van de thema's "Biomedische technologie" en "Beleid in de gezondheidszorg"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

mr. A. Bood