Voor het debat over orgaandonatie

In deze brochure geeft het CEG een overzicht van de belangrijkste discussiepunten en hun morele implicaties. Ook is een beslisboom opgenomen.

Deze argumentenwijzer is onderdeel van de thema's "Gezondheid en maatschappij", "Levenseinde"en "Autonomie en zelfbeschikking"

Belangrijkste punten uit deze argumentenwijzer

Auteurs van deze argumentenwijzer

dr. P. Slot