Door dik en dun? Gewichtsverlagende medicatie in het basispakket

De opkomst van gewichtsverlagende medicatie brengt uiteenlopende ethische vragen met zich mee over de vergoeding ervan in het basispakket. Zoals: hoe wenselijk is het vergoeden van gewichtsverlagende medicatie in een samenleving die uitnodigt tot het ontwikkelen van overgewicht? Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft de ethische argumenten voor en tegen vergoeding in kaart gebracht in de argumentenwijzer ‘Door dik en dun?’. Het CEG onderstreept hiermee het belang van een bredere politieke en maatschappelijke dialoog over de vergoeding van deze geneesmiddelen.

"Door dik en dun" is onderdeel van de thema's "Gezondheid en maatschappij" en "Verdeling van middelen en schaarste"

Belangrijkste punten uit deze argumentenwijzer

Auteurs van deze publicatie

E.A.M. van Velthoven MSc