Geslachtscellen uit het lab: een ethische verkenning van in-vitrogametogenese als nieuwe voortplantingstechnologie

Welke ethische en maatschappelijke vragen roept de nieuwe technologie in-cintrogametogenese (IVG) op? Wanneer IVG veilig toegepast kan worden verruimt het de mogelijkheden voor wensouders tot het krijgen van genetisch eigen gezonde kinderen. IVG vraagt om reflectie van de reproductieve belangen van de wensouders in verhouding tot de gezondheidsrisico's en het welzijn van toekomstige kinderen. Een discussie over de wenselijkheid en gevolgen van IVG is hiervoor noodzakelijk.

"Geslachtscellen uit het lab: een ethische verkenning van in-vitrogametogenese als nieuwe voortplantingstechnologie" is onderdeel van de thema's "Beginnend leven" en "Biomedische technologie"

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. S. van der Hout
L.M. Cornips