Morele ervaringen van zorgverleners door schaarste

Aanleiding en vraag

De zorg kampt met een tekort aan (competent) personeel. De verwachting is dat dit tekort verder zal oplopen. Hierdoor kan er bij de individuele zorgverlener een spanningsveld ontstaan tussen het willen leveren van goede en veilige zorg, maar niet bij machte zijn om dit te leveren. Dit kan zorgverleners voor moeilijke dilemma’s zetten en dwingen tot het maken van keuzes ten aanzien van de zorg die geleverd kan worden.

Dit signalement zal een vervolg zijn het eerdere signalement Code rood, dat morele uitgangspunten verkent bij het verdelingsvraagstuk van zorg in tijden van schaarste. In dit nieuwe signalement ligt de focus op dilemma’s waar zorgverleners in de dagelijkse zorgpraktijk tegenaanlopen als gevolg van schaarste.

Wat zijn de morele ervaringen van zorgverleners als gevolg van schaarste? Wat hebben zij (qua ondersteuning) nodig?

Ethische discussie

Moet de zorgverlener kunnen besluiten de kwaliteit van zorg te verlagen om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen? Mag de individuele zorgverlener keuzes maken tussen mensen in de zorgverlening die hij biedt? Hoe dienen individuele zorgverleners om te gaan met hun professionele standaard in geval van personele schaarste?

"Morele ervaringen van zorgverleners door schaarste" is onderdeel van de thema's "Zorgverleners en beroepsethiek" en "Verdeling van middelen en schaarste"