Transitie & vruchtbaarheidsbehoud transgender jongeren

In dit signalement brengt het CEG de ethische en juridische vraagstukken in de fertiliteitszorg voor transgender perso­nen in kaart. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid stelt dat de transgenderzorg nog niet goed omgaat met de kinderwens van transgender personen – vooral als de kinderwens er nog niet zo duidelijk is.

Kwaliteit en gelijke toegang tot zorg voor kwetsbare groepen zijn belang­rijke morele thema’s. Na gesprekken met zorgverleners, belangenorganisaties en transgender personen kwam het CEG tot een aantal bevindingen. Zowel transgender personen als zorgverleners ervaren dat de vruchtbaarheidszorg op dit moment niet goed aansluit bij de behoeften. Het CEG beoogt het parlement, beleidsmakers, bestuurders en de relevante zorgsector te informeren en zo dialoog te faciliteren en daarmee de toegankelijkheid en kwaliteit van fertili­teitszorg te verbeteren voor transgender jongeren.